07.09.2008

Pass this on


Denne er til Ida, som hadde en fantastisk fest i går/natt...Det var moro. Ida er kul, sangen er kul, videoen er kul. The Knife, Pass this on.

-------------------------------------------------

I dedicate this song to my fabulous friend Ida, who arranged a great party yesterday. Love Ida, love the song, love the video.

Ingen kommentarer :