28.03.2011

Visualisert WiFi


Noen norske glupe hoder. En hjemmesnekra stav med lyspunkter og WiFi avleser. Oslo by. Resultatet er en kunstnerisk visualisering av det trådløse nettverket.
Some clever heads. A homemade lightstick, reading WiFi signals. The city of Oslo. The resualt is a visual and artistic view of the invisible WiFi signals.

2 kommentarer :

Anonym sa...

Amazing!

Ladybird sa...

Truly amazing :)